Tydelige resultater – mer for pengene med Verdistyrt prosjektutvikling

Tydelige resultater – mer for pengene med Verdistyrt prosjektutvikling

Da veileder for Verdistyrt prosjektutvikling ble sluppet i 2019 mente vi at metoden kunne gi mer nytte for pengene gjennom maksimering av verdi, raskere gjennomføringstid og økt forutsigbarhet for partene. To referanseprosjekter har planlagt og gjennomført etter prinsippene i metoden, og resultatene er inne. De er svært gode.

les mer
Hvordan har Tønsbergprosjektet lykkes med en sykehusutbygging bedre enn benchmark?

Hvordan har Tønsbergprosjektet lykkes med en sykehusutbygging bedre enn benchmark?

Tønsbergprosjektet har hatt gode resultater av å bruke Verdistyrt prosjektutvikling og samspillsmodellen Integrated Project Delivery da siste byggetrinn ved Sykehuset i Vestfold skulle gjennomføres. De leverer i henhold til tidsplanen, har hatt en produktivitetsvekst under korona og leverer under benchmark for sykehusbygg, for å nevne noe.

les mer

I media

Lanserte konseptet "Verdistyrt prosjektutvikling" - Vi trenger en kollektiv atferdsendring

Hvert eneste år kastes det bort flere milliarder kroner på dårlig gjennomførte prosjekter i Norge. Gjennom to konkrete statlige utbygginger kan man nå hente nyttige erfaringer prosjektdeltakerne mener kan være starten på en helt ny måte å arbeide på i større kompliserte prosjekter.

Les hele artikkelen i bygg.no

Metier OEC inngår samarbeidsavtale med Bergen kommune

Bergen kommune Etat for utbygging (EFU) har inngått en samarbeidsavtale med Metier OEC om utvikle seg til å bli en ledende byggherre og prosjektutvikler. Etablering og implementering av EFU Prosjektskole, eierstrategi og prosjektstøtte vil være viktige komponenter i forbedringsarbeidet.

Les hele artikkelen i bygg.no

Kurs og webinarer

Kurs 10 Juni: Lær beste praksis for å maksimere verdien av investerte midler

Kurset passer for prosjekteiere, linjeledere med ansvar for prosjekter, prosjektledere og prosjektmedarbeidere som sitter med ansvaret for viktige funksjoner eller delprosesser i prosjektet

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Fra august kan du også melde deg på sertifisering og e-læring i Verdistyrt prosjektutvikling

 

Fra prosjektbloggen

9 tips for å bruke verdistyrt prosjektutvikling i små prosjekter

Etter vi lanserte konseptet «Verdistyrt prosjektutvikling» og veilederen med samme navn, har flere og flere fått øynene opp for metoden. Men hvordan kan du på best mulig måte bruke verdistyrt prosjektutvikling i små prosjekter?

Les hele blogginnlegget her

 

Dette er verdistyrt prosjektutvikling

Svakt prosjekteierskap, utydelige mål og manglende kompetanse – dette er blant faktorene som ofte fører til at prosjekter ikke evner å ta ut sin potensielle verdi. Nå skal en ny metode sørge for en felles atferdsendring.

Les hele blogginnlegget her

10 tips for å lykkes med kostnadsestimering i byggeprosjekter

Det erfares for ofte at prosjekter besluttes, og at kostnadsrammer settes, basert på gale eller utilstrekkelige forutsetninger. Faglig godt ledet estimering av kostnader er avgjørende for god styring av et prosjekt.

Les hele blogginnlegget her