Hva er verdistyrt prosjektutvikling?

Alle viktige valg i prosjektet bør tas med utgangspunkt i de overordnede målsettingene. Dette burde være en selvfølge i alle prosjekter, og vil sannsynligvis være et ønske fra alle som investerer - hvis man spør dem. Likevel er mangel på tydelige strategiske mål, riktig kompetanse og felles insentiver ofte hindre for å hente ut maksimal verdi av prosjektene. Verdistyrt prosjektutvikling er en gjennomføringsmodell som hjelper din virksomhet å innrette arbeidet gjennom hele prosjektet mot å maksimalisere verdien av investerte midler.

Kostnadsutviklingen til komplekse, statlige prosjekter kan øke med så mye som 40 % bare i løpet av forprosjektet*. Prosjekter på mange milliarder kroner er ikke uvanlig, og det er viktig å ikke komme skjevt ut. Gjør man det må ikke bare rammene for prosjektet utvides, men man kan til sist havne i en situasjon hvor det er uvisst om verdien av prosjektet vil stå til investeringen. Man kan spørre seg om det er verdt omkampene, forsinkelsene og frustrasjonen. For å avhjelpe denne typen prosjektprosesser har Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier lansert en veileder for Verdistyrt prosjektutvikling.

Målet med veilederen for Verdistyrt prosjektutvikling er å sikre at vi får mer verdi ut av hver krone, særlig i store, offentlige prosjekter.

Prosjektene som gikk i front

Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold og Justisdepartementets prosjekt, Politiets nasjonale beredskapssenter gikk i front og testet ut nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller basert på veilederen. Da den ble sluppet i 2019, var prosjektene langt nok i prosess til at vi kunne hente ut verdifull erfaring. Nå kan vi med sikkerhet si at denne metoden vil gi sluttbrukerne i flere typer prosjekter de beste forutsetninger for å utøve mest mulig samfunnsnytte. Kort fortalt gir Verdistyrt prosjektutvikling mer verdi for hver krone brukt, og vi deler gjerne med oss hvordan flere kan gjøre det samme:

– Vi mener at de som virkelig setter seg inn i denne måten å arbeide på, og som bruker veilederen vi har lansert, vil finne mange gode svar. Dette er løsninger som har fungert i praksis - og selv om alle prosjekter er ulike, vil man finne mange gode tips og innspill på hvordan man kan kjøre lignende prosesser, sier Halvard Kilde, administrerende direktør i Metier.

Penger spart, verdier tjent

Metoden avhjelper kunnskapsoverføring og gir gode gjennomføringsmodeller for å gjentatte ganger lykkes med prosjektgjennomføringer. Et sentralt råd i denne sammenheng, er å komme riktig ut fra start:

 

– Skal man få en økonomisk og rask prosjektgjennomføring er det viktig å bruke store ressurser i en tidlig fase, sørge for at man får på plass alle detaljer – og så stenge dørene for endringer når man har kommet i mål med denne fasen, sier Ståle Rød, konsernskjef i Skanska Norge.

Veilederen skal bidra til:

  • Mer nytte for pengene gjennom maksimering av verdi
  • Raskere gjennomføringstid for hele prosjektforløpet
  • Økt forutsigbarhet for partene
     
    *MENON-PUBLIKASJON NR. 38/2015 «Kostnadsutvikling mellom KS1 og KS2 i byggeprosjekter» og Morten Welde, NTNU, «Kostnadsutvikling i store statlige investeringsprosjekter fra KS1 til KS2», 2016

Passer veilederen for meg?

Veilederen er et oppslagsverk for premissgivere, bestillere og prosjekteiere, og gir deg innsikt i hvordan verdistyrt prosjektutvikling kan gi mest verdi for hver krone. I tillegg til hovedmålgruppen er veilederen relevant for kvalitetssikrere, rådgivere, leder for brukervirksomheter og for prosjektledere. Er du en av disse vil du kanskje kunne skumme enkelte temaer, og vil ha større interesse av andre.

Eksemplene og begrepene som benyttes er fra byggebransjen, men prinsippene passer godt for flere typer prosjekter i offentlig og privat sektor.