Dette kan du ut av metoden

To referanseprosjekter har planlagt og gjennomført etter prinsippene i Verdistyrt prosjektutvikling; Tønsbergprosjektet (TP) ved Sykehuset i Vestfold og Justisdepartementets prosjekt Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud. Dette har de oppnådd i sine prosjekter: