Veilederen er basert på forskningsresultatene fra Concept-programmet, knyttet til Finansdepartementets kvalitetssikringsordning, og Oscar Value, som er finansiert av forskningsrådet og en rekke partnere i offentlig og privat sektor. De tre sponsorene til veilederen for Verdistyrt prosjektutvikling er Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier.

Sykehuset i Vestfold HF:

Sykehuset i Vestfold (SiV) har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold fylke. Tønsbergprosjektet ved sykehuset har vært ett av to forsøksprosjekter for verdistyrt prosjektutvikling. Prosjektet som skal være ferdig gjennomført i 2021, erstatter gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. De har valgt verdistyrt prosjektutvikling som prosjektets gjennomføringsmodell, og har gått i front for å teste en ny metode. Dette har sikret at prosjektet leverer i henhold til mål og plan.  

De håper erfaringene fra prosjektet kan hjelpe til med å skape økt verdi i store, komplekse prosjekter og bringe byggenæringen videre. 

Skanska:

Skanska Norge er et av landets største og et ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Til enhver tid har Skanska Norge om lag 200 pågående prosjekter. Erfaringer fra disse prosjektene har vært viktige for veilederen for Verdistyrt prosjektutvikling. Skanska Norge har vært utførende entreprenør for veilederens to referanseprosjekter, og med dette opparbeidet seg verdifull erfaring med nye gjennomføringsmodeller - som nå kan brukes i andre prosjekter.

Metier:

Metier er den ledende ekspertvirksomheten i Norge innen prosjektledelse med bred erfaring innen privat og offentlig sektor. De har i 40 år bidratt til vellykkede enkeltprosjekter og til at deres kunder gjennomfører gjentakende gode prosjekter. Metier har ca 250 ansatte og er eid av det internasjonale selskapet Tetra Tech.

Metier har vært initiativtaker til og ledet utviklingen av selve veilederen, samt hatt prosjektledelse for begge prosjektene. På området tilbyr Metier tankeledelse, opplæring og hjelp med implementering og gjennomføring av metoden.