Kurs i verdistyrt prosjektuvikling

Metier arrangerer kurs i Verdistyrt prosjektutvikling der du lærer beste praksis for å maksimere verdien av investerte midler i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset har en varighet på en dag og lærer deg som er prosjekteier, prosjektleder eller prosjektmedarbeider hvordan du kan gjennomføre prosjekter med:

  • Mer nytte for pengene gjennom maksimalisering av verdi. 
  • Raskere gjennomføringstid. 
  • Økt kontroll og forutsigbarhet frem til et vellykket resultat.

Læringsmål 

  • Helhetlig forståelse for innholdet i veilederen og hvordan den skal brukes i praksis. 
  • Innsikt i suksessfaktorer, metoder og teknikker som må anvendes i de ulike fasene for å lykkes. 
  • Eksempler og hjelpemidler du kan anvende i egen organisasjon eller eget prosjekt.

 

Hva sier de som har tatt kurset?

 Verdifullt og inspirerende kurs med nyttige suksessfaktorer og gode tips

 

Du bør delta på dette kurset for å få større forståelse av hvordan du kan høste store gevinster i prosjektet ved å legge større vekt på planlegging og detaljering av prosjektet ditt i tidligfasen

Erfaring eller ny i bransjen, du vokser med faglig påfyll om verdistyrt prosjektutvikling