Verdistyrt prosjektutvikling
– Mer verdi ut av prosjektinvesteringen

Verdistyrt prosjektutvikling versjon 2

Skanska, Sykehuset i Vestfold og Metier har nettopp lansert en oppgradert veileder for Verdistyrt prosjektutvikling

Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold:

"Norge har ikke lenger råd til å la være å bygge mest og best mulig innenfor de rammene man har tilgjengelig".

Veilederen skal bidra til:

Mer nytte for pengene, gjennom maksimalisering av verdi.
Raskere gjennomføringstid for hele prosjektforløpet.
Økt forutsigbarhet for partene.

Hva sier sponsorene?

Ståle Rød, Skanska

- Vi er stolte av å ha vært med å bidra i dette arbeidet. Vi tror dette er en start på en omstilling i næringen vår som vil gi store samfunnsmessige effekter – og det har vi behov for.

Stein Kinserdal, SIV

- Som ansvarlig for driften ved Sykehuset i Vestfold er jeg opptatt av verdien vi får ved å investere i prosjekter. For Tønsbergprosjektet har VPU-metoden gitt meg forutsigbarhet og sikret effektiv involvering.

Halvard Kilde, Metier

- Vi ser at det er et betydelig potensiale for å få mer verdi ut av prosjektinvesteringer. For å snu en trend der prosjekter altfor ofte mister kontroll på omfang og kostnader, har SIV, Skanska og vi tatt initiativet til å utarbeide metoden.

Veilederen er et oppslagsverk for premissgivere, bestillere og prosjekteiere, og gir deg innsikt i hvordan verdistyrt prosjektutvikling gir deg mer verdi for hver investerte prosjektkrone.

I tillegg til hovedmålgruppen er veilederen relevant for kvalitetssikrere, rådgivere, ledere for brukervirksomheter og for prosjektledere. Fyller du en av disse rollene kan du ta ut nytte relatert til endringer og forbedringer i dine prosjekter, basert på enkelte emner. 

Eksemplene og begrepene som benyttes er fra byggebransjen, men prinsippene passer godt for flere typer prosjekter i offentlig og privat sektor.