Hensikten med å sette i gang prosjekter er å skape verdi. Det er prosjektets målsetninger som bestemmer hva som legges i verdibegrepet. I store prosjekter mister man ofte målsetningen av syne fordi antallet oppgaver og utfordringer blir for stort. Faktorer som komplekse prosesser, mange deltakere og knapp gjennomføringstid kan bidra til at prosjektets fokus dras bort fra målet. Det finnes likevel måter å gjennomføre slike prosjekter på som sikrer at målene nås og verdien tas ut. Verdistyrt prosjektutvikling (VPU) er en gjennomføringsmodell for verdioptimalisering som bygger på anerkjent prosjektmetodikk.

les mer